Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

VUP Medical, a.s., Šujanovo náměstí 302/3, 602 00 Brno, IČ: 15546578, DIČ: CZ15546578

 

- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….………………………………………..

 

 

- Datum objednání/datum obdržení zboží: ………………..……………………………....

 

 

- Jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………….

 

 

- Adresa spotřebitele: ………………………………………………..

 

 

- Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………...

 

 

- Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………

 

- Kupní cena má být vrácena:

bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

 

- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

- Datum

 

……………………………………………